Zorg

 

1. Persoonlijke Verzorging
Persoonlijke Verzorging wordt verleend door ervaren zorgverleners en/of gediplomeerde krachten. Dit naar inzicht van de zorg die verleend dient te worden. Daarnaast is dit ook in overleg met de PGB houder en/of vertegenwoordiger hiervan.

ADL-handelingen vallen binnen Cura onder persoonlijke verzorging en begeleiding, dit aan de hand van de gevraagde ADL-handelingen . ADL staat voor Activiteiten Dagelijks Leven. Dit betekent dat het activiteiten zijn die iedereen moet volbrengen om de dag door te komen. Hiervoor zijn ADL-hulpen/ADL-assistenten om u hierin te voorzien. Aangezien er soms onduidelijkheden zijn over wat wel en niet onder de ADL-handelingen valt is hier een overzicht:

  • eten en drinken: opwarmen van een maaltijd, serveren van voedsel, vlees snijden, hulp bij eten en drinken, voedsel naar de mond brengen, kleine afwas, enz.
  • zich verplaatsen: in en om de woning of de kamer, in en uit bed, rolstoel, auto, bad, ect.
  • persoonlijke hygiëne en toilet: mondverzorging, haarverzorging, nagels knippen, zich scheren, wassen, hulp bij aan- en uitkleden, hulp bij baden, toiletbezoek, (geen medische handelingen) etc
  • kleine dagelijkse handelingen: een boek klaarleggen, band oppompen, voorbereiden van een activiteit, bed opmaken, een kamer opruimen, de planten water geven, een gevallen voorwerp oprapen, ect
  • de persoonlijke administratie (geen budgetbegeleiding), brieven schrijven, invullen van formulieren, brieven posten, bankverrichtingen klaar maken, ect

(deze valt onder begeleiding)

2. Verpleegkundige zorg
Cura werkt alleen met gediplomeerden en BIG geregistreerde verpleegkundigen. De zorg kan per uur afgenomen worden.

3. Stervensbegeleiding/terminale zorg:
Deze zorg is bedoeld om de laatste levensfase zo zinvol mogelijk te laten verlopen in de eigen vertrouwde omgeving, voor u als cliënt en/of familie en vrienden.

4. 24 uurs zorg
Cura kan voor korte en lange termijn 24 uurs zorg in overleg aan u verlenen.

5. Slaapdiensten
Slaapdiensten zijn anders dan waakdiensten, bij slaapdiensten wordt er geslapen met een mogelijkheid tot één maal per nacht bieden van toilet gang en/of om andere reden kortstondig uit bed te moeten.

6. Waakdiensten
Bij waakdiensten wordt er niet geslapen. Zoals de benaming van de dienst aangeeft zal de aanwezige zorgverlener continue aan bed zitten en observeren. Indien nodig wordt er zorg verleend en/of vertegenwoordiger gewaarschuwd, conform gemaakte afspraken.