Terminale zorg

 

Het doel is niet om het resterende leven meer uren te geven, maar de resterende uren meer leven. In de laatste fase van uw leven gaat het niet om de duur maar om de kwaliteit van de levensduur.

Bij terminale zorg is de verwachting dat iemand binnen korte tijd zal sterven. Dit kunnen een aantal maanden zijn maar zeker ook weken of dagen. Voor de terminale zorg staat de zorg gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van het leven, zowel voor de stervende als voor zijn/haar nabestaanden. Ook het ondersteunen van de naasten/nabestaanden ná het overlijden van hun geliefde hoort hierbij.

Wij verlenen de familie/naasten hulp in aanvulling op alle inspanningen, dus ook met buren, vrienden en professionele zorg.

Niets is persoonlijker dan sterven in je eigen vertrouwde omgeving met de naasten om de stervende heen.

Slaapdiensten
Slaapdiensten zijn anders dan waakdiensten, bij slaapdiensten wordt er geslapen met een mogelijkheid tot één maal per nacht bieden van toilet gang en/of om andere reden kortstondig uit bed te moeten.

Waakdiensten
Bij waakdiensten wordt er niet geslapen. Zoals de benaming van de dienst aangeeft zal de aanwezige zorgverlener continue aan bed zitten en observeren. Indien nodig wordt er zorg verleend en/of vertegenwoordiger gewaarschuwd, conform gemaakte afspraken.