Zorg inkopen

 

U kunt nu op zoek gaan naar een hulpverlener. Bedenk dat u met de zorgverleners een zorgovereenkomst moet afsluiten. Hierin worden de soort zorg en de tarieven vastgelegd. Het zorgkantoor zal u een aantal standaardovereenkomsten toesturen. U kunt deze ook bekijken of downloaden op ons PGB Informatie Centrum. De verantwoording van het PGB naar het zorgkantoor toe, gebeurd door middel van het overleggen van facturen en bewijzen van betaling aan de zorgverleners.