Verantwoording

 

U bent verplicht om over uw uitgaven verantwoording af te leggen aan uw zorgkantoor. Meestal is dat eens per halfjaar of eens per jaar. Een formulier invullen voor de belastingdienst. De verantwoording over het PGB en alle administratieve afhandelingen die daarmee gemoeid zijn dient u minimaal 7 jaar te bewaren. U hoeft overigens niet de volle 100% te verantwoorden aan het zorgkantoor. U heeft €250,- wat vrij besteedbaar is.