Toekenning van het PGB

 

Als u de indicatiepapieren heeft aangevuld en ondertekend wordt uw totale budget uitgerekend aan de hand van een schema met klassen en uren. Dit wordt het 'bruto budget' genoemd. U bent verplicht om een eigen bijdrage te betalen. Dit is mede afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Na aftrek van uw eigen bijdrage, wordt het zogenaamde 'netto budget' op uw rekening gestort.