De indicatiestelling

 

Met een zogenaamd indicatiebesluit wordt de hoeveelheid en de aard van de zorg vastgesteld. Om een indicatiebesluit op te kunnen stellen is er een gesprek met u nodig. Dit kan middels een persoonlijk of een telefonisch gesprek. Daarnaast is het voor de indicator ook mogelijk om informatie over u in te winnen bij andere (overheids)instanties of bij uw arts. Voor dat laatste moet u wel uw toestemming geven. Binnen de indicatiestelling wordt beschreven voor welke 7 zorgfuncties u geïndiceerd bent en hoeveel uren per functie het betreft. Ook wordt vastgesteld voor hoelang de indicatie vaststaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een herindicatie voordat die periode verlopen is. Als u het niet eens bent met de indicatie kunt u binnen zes weken na het besluit een bezwaarschrift indienen.