Ondersteunende begeleiding

 

Ondanks dat de overheid geen splitsing meer toekent in het ondersteunend en activerend begeleiden, wordt er in de praktijk toch onderscheid gemaakt. Cura biedt beiden vormen van begeleiding.

Dit betekent voor ondersteunende begeleiding dat alle begeleiding in en om het huis als ondersteunend wordt ervaren, tevens administratieve en/of financiƫle begeleiding.

Te denken valt aan het begeleiden en bieden van (dag-)structuur, het ondersteunen in de huishouding, begeleiding met boodschappen doen, ondersteuning in uw administratie, begeleiding met huiswerk e.d.

Ook mantelzorgers kunnen door ons ondersteunend worden begeleid.