Intensieve begeleiding

 

U of uw kind heeft moeite met het zelfstandig zijn/worden en om de regie zelf te behouden door bijvoorbeeld het aangaan van contacten of het aanbrengen van structuur. Intensieve begeleiding is bedoeld om nieuwe vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld:

  • sociale vaardigheden te ontwikkelen
  • concentratie problemen op te lossen
  • sterke en minder sterke kanten ontdekken en te ontwikkelen
  • zoeken naar vrije tijdsbesteding
  • zelfredzaamheid
  • het aanbrengen van structuur

En om u of uw kind individueel te laten ontwikkelen op het gewenste gebied. Het verschil met ondersteundende begeleiding is de intenstieit en complexiteit. Intensieve begeleiding is het werkelijk veranderen van gedrag, gedachten en/of handelingen. Hier worden specifieke doelenstellingen opgesteld en gerealiseerd in een realistisch haalbare periode.