Begeleiding

 

1. Ondersteunende begeleiding.

Ondanks dat de overheid geen splitsing meer toekent in het ondersteunend en activerend begeleiden, wordt hierin in de praktijk toch onderscheid gemaakt. Cura biedt beiden vormen van begeleiding.

Dit betekent dat alle begeleiding in en om het huis als ondersteunend wordt ervaren, tevens administratieve en/of financiële begeleiding. Te denken valt aan het begeleiden en bieden van (dag-)structuur, het ondersteunen in de huishouding, begeleiding met boodschappen doen, ondersteuning in uw administratie, begeleiding met huiswerk e.d.

Ook mantelzorgers kunnen door ons ondersteunend worden begeleid.

2. Intensieve begeleiding

Intensieve begeleiding is bedoeld om nieuwe vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld:

  • sociale vaardigheden te ontwikkelen
  • concentratie problemen op te lossen
  • sterke en minder sterke kanten ontdekken en te ontwikkelen
  • zoeken naar vrije tijdsbesteding
  • zelfredzaamheid
  • het aanbrengen van structuur

3. ABA

Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) leren vaak niet vanzelf, zij hebben dan ook regelmatig moeilijkheden op diverse ontwikkelingsgebieden waaruit gedragsproblemen kunnen ontstaan,

In een ABA programma worden vaardigheden met kleine stapjes volbracht. De combinatie van het programma met intensieve begeleiding leiden doorgaans tot een snelle ontwikkeling in de zelfredzaamheid en vermindering van de gedragsproblemen.

* wij bieden begeleiding niet het programma

4. Begeleiding met dieren

Inmiddels is al jaren gebleken dat activerende begeleiding met dieren zeer positieve resultaten geven aan kinderen, jongeren en jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

Hiervoor biedt Cura u activerende begeleiding op een paardenmelkerij, waar men rustig én ontspannen zich één-op-één kan ontwikkelen. Hiervoor wordt ook vooraf een realistisch ontwikkelingsplan opgesteld. Het begint met het leren kennen van de paarden. Zodra dit gerealiseerd is kan indien gewenst worden paard gereden.

Deze mogelijkheid wordt u geboden per uur of per blokuren/dagdeel.

Voor informatie betreffende deze locatie kunt eens een bezoek brengen aan www.paardenmelkplanet.nl.

Daarnaast heeft Cura de beschikking over twee husky’s of wel “snowdogs”. Met deze geweldige honden kunt u deelnemen aan een workshop. Deze workshop begint met het kennismaken en verzorgen van de honden. Zodra dit gerealiseerd is breidt de workshop zich uit tot het daadwerkelijk samen trainen en kartrekken. Bij voldoende sneeuw wordt er gebruik gemaakt van een slee en kunnen er tochten worden gereden. De workshop duurt zolang de begeleiding nodig is.