ABA

 

ABA (Applied Behavioral Analysis).

Kinderen met een autismespectrumstoornis leren meestal niet vanzelf. Daarnaast ontwikkelen zij soms gedragsproblemen.

ABA is een manier om kinderen (meestal met een autisme spectrum stoornis (ASS), allerlei vaardigheden aan te leren in kleine stappen volgens een gestructureerde methode, ontwikkeld door de Amerikaan Lovaas. Het gaat uit van de principes van gedragsmodificatie. De methode is aangepast en verfijnd tot een bruikbare en prettige therapie die thuis én op school gebruikt kan worden. Er worden zeer goede resultaten geboekt .

Het aanleren van gedrag gebeurt bij ABA vanuit een positieve benadering. Elke goed uitgevoerde handeling wordt beloond, bijvoorbeeld met een compliment of een snoepje. Een "verkeerd" uitgevoerde handeling of ongewenst gedrag worden genegeerd en opnieuw gedaan. Naarmate het kind leert, gaat de handeling meer en meer vanzelf zodat de beloning na verloop van tijd achterwege kan blijven. In het begin kan het belangrijk zijn dat een kind leert om naar u te kijken, een voorwerp aandacht te geven of anderen na te doen. Later kan ook complexer gedrag aangeleerd worden. Het ongewenste gedrag wordt hiermee ook uitgedoofd.

 

* wij bieden training/begeleiding niet het programma